Siedziba (adres do korespondencji)

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4
43-400 Cieszyn
Tu jesteśmy: http://goo.gl/maps/pFEBJVZXGRA2

Targowiska Miejskie:

ul. Stawowa 6
43-400 Cieszyn
Tu jesteśmy: http://goo.gl/maps/EnT93ZHzoPH2

Dane do faktury:

Miasto Cieszyn, ul. Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, NIP: 548 24 04 950
Odbiorca i płatnik faktury: Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43 – 400 Cieszyn

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Kasa czynna:

Od poniedziałku do piątku: 8:00 – 14:00 (przerwa: 11:00 – 11:15)

Telefony:

Sekretariat: 33 858 28 90 lub 33 858 28 89
Biuro Obsługi Klienta: 33 479 52 66
Fax: 33 479 52 58
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (kierownik): 33 479 52 59
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (inspektorzy): 33 479 52 53
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego (parkingi): 33 479 52 64
Dział Inwestycji i Utrzymania Dróg (kierownik): 33 479 52 63
Dział Inwestycji i Utrzymania Dróg (inspektorzy): 33 479 52 61
Dział Utrzymania Przestrzeni Publicznej: 33 479 52 52
Dział Organizacyjny (kierownik działu): 33 479 52 70
Dział Organizacyjny (kierownik warsztatu, plakatownie, BHP): 33 479 52 67
Dział Organizacyjny 33 479 52 71
Referat Inwestycji: 33 479 52 65
Targowiska Miejskie: 33 852 36 53
Windykacja: 33 479 52 62
Księgowość: 33 479 52 55
Kadry i Płace: 33 479 52 56
Kasa: 33 479 52 57
Plakatowanie: 33 479 52 67
Awarie oświetlenia: 33 858 28 90
Akcja zimowa – dyspozytor: 882 566 925 lub 33 479 52 61poczta e-mail:

Dyrektor: katarzyna.skotnicka@mzd.cieszyn.pl

z-ca Dyrektora: bsobik@mzd.cieszyn.pl

Sekretariat: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego: dzmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Utrzymania Przestrzeni Publicznej: dppmzd@mzd.cieszyn.pl
Inwestycje i Zamówienia Publiczne: inwestycje@mzd.cieszyn.pl
Kadry i Płace: dpmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Finansowo Ksiegowy: dfmzd@mzd.cieszyn.pl
Dział Organizacyjny: dg@mzd.cieszyn.pl
Dział Wykonawstwa Drogowego: dwmzd@mzd.cieszyn.pl
Służba BHP: bhpmzd@mzd.cieszyn.pl

NIP:

548-23-49-814

REGON:

072796313