10 maj 2022

Usuniecie awarii na ul. Głębokiej

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z usunięciem awarii przyłącza ciepłowniczego na ulicy Głębokiej (powyżej ul. Stary Targ) w Cieszynie.

...

22 kwiecień 2022

12 Fortuna Bieg – ograniczenia w ruchu kołowym

W dniu 24 kwietnia 2022r. odbędzie się "12 FORTUNA Bieg" ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

W związku z powyższym w godz. 8:30 - 14:00 zamknięta zostanie dla ruchu ...

19 kwiecień 2022

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wyższa Brama w Cieszynie

Z dniem 21 kwietnia 2022r. rozpoczną się prace związane z wymianą sieci gazowej w ulicy Wyższa Brama w Cieszynie.

Roboty prowadzone będą na jednym pasie ruchu.

Wykonawca firma Eurovia informuje, że od dnia 11.04.2022r. prowadzone będą roboty bitumiczne - układanie warstwy wyrównawczej na całej długości przebudowywanej ul. Kościuszki w Cieszynie.

Informujemy, że ze względu na przycinkę drzew w dniu 18.03.2022r. (piątek) w godzinach 8:00 - 12:00 zostanie zamknięty parking przy ul. Solnej w Cieszynie.

11 marzec 2022

Zmiana w organizacji ruchu drogowego w ciągu ul. Słowiczej w Cieszynie.

Informujemy, że w związku z prowadzoną rewitalizacją linii kolejowej Cieszyn – Goleszów, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ul. Słowiczej w Cieszynie.

Informujemy, że został przywrócony ruch jednokierunkowy na ul. Matejki oraz na ul. Menniczej w Cieszynie.

Przywrócone zostało również parkowanie na wyżej wymienionych ...

15 listopad 2021

Renowacja kolektora kanalizacji ogólnospławnej na ul. Kolejowej w Cieszynie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie informuje, że w dniach od 16 do 18 listopada 2021 r. w ulicy Kolejowej w Cieszynie wykonywana będzie renowacja kolektora kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową tzw. rękawem....

27 październik 2021

Zmiana organizacji ruchu – Wszystkich Świętych

Informujemy o zmianie organizacji ruchu w dniach 28.10. – 02.11.2021 r. w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Katowickiej w Cieszynie.

Od dnia 28.10 ( od godzin dopo...