Załatw sprawę
w MZD

Strefa Płatnego Parkowania

Targowiska Miejskie

Koronawirus

Informacja w języku migowym

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4 informuje o możliwości skorzystania – w zakresie realizacji zadań statutowych tj.:

  • wykonywania obowiązków zarządcy dróg publicznych określonych w ustawie o drogach publicznych i innych przepisach prawa,
  • oświetlania ulic, placów i dróg publicznych, w tym oświetlenie dekoracyjne, świąteczne, a także oświetlenia obiektów zabytkowych oraz planowanie oświetlenia miejskiego,
  • prowadzenia targowisk miejskich,
  • zamieszczania ogłoszeń i plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych,
  • gospodarowania nieruchomościami w ramach posiadanego do nich prawa,
  • zarządzania miejskimi placami i terenami zieleni, w tym wyznaczonymi placami zabaw,
  • organizacja, nadzór i prowadzenie strefy płatnego parkowania,
  • realizacja innych zadań powierzonych do realizacji przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
Więcej

AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WIADOMOŚCI

Wszystkie wiadomości

26 Listopad 2021

Pierwsze opady śniegu

Uwaga kierowcy! W ten weekend przewidywane są pierwsze opady śniegu. W związku z powyższym podajemy telefony alarmowe do dyspozytorów akcji zimowej prowadzonej na terenie miasta Cieszyna: - Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie: 882 566 925 lub...

26 Listopad 2021

Operat Akcji Zimowej 2021/2022

Operat Akcji Zimowej 2021/2022Pobierz

15 Listopad 2021

Renowacja kolektora kanalizacji ogólnospławnej na ul. Kolejowej w Cieszynie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie informuje, że w dniach od 16 do 18 listopada 2021 r. w ulicy Kolejowej w Cieszynie wykonywana będzie renowacja kolektora kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową tzw. rękawem. Roboty prowadzone bę...

5 Listopad 2021

Budżet Obywatelski 2022

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów dopuszczonych do głosowania, by zdecydować, który z nich poprzeć . Głosowanie rozpocznie się 10.12.2021 r. i potrwa do 31.12.2021 r.

Uścisk dłoni

5 Listopad 2021

Umowa na przebudowę ul. Kościuszki w Cieszynie podpisana

Informujemy, że została podpisania umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi publicznej o kategorii drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Cieszynie na odcinku o długości ok. 550 mb. Przedsięwzięcie realizowane będzie w...

5 Listopad 2021

Nowe informacje dot. Rewitalizacji ul. Głębokiej w Cieszynie

Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru IV i V odcinka na 4 listopada i tego też dnia odbył się odbiór, jednak na wniosek konserwatora zabytków, dodatkowe spotkanie ustalono na 10 listopada. Odbiór dotyczyć będzie także wykonanych robót dodatkowych ...

Cieszyński Koszyk Fundatora

Więcej

Informacje o dyrekcji

Zbigniew Kubala

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

O JEDNOSTCE

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (MZD) jest jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Cieszynie, utworzoną z dniem 1 lipca 2002 r. Siedziba MZD znajduje się w Cieszynie, przy ul. Liburnia 4. Jednostka wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych w zakresie zarządzania drogami gminnymi, ulicami, mostami i placami oraz organizacją ruchu drogowego dla dróg gminnych oraz dróg przekazanych w zarząd Burmistrzowi Miasta Cieszyna na podstawie porozumień zawartych z innymi zarządcami dróg, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Poniedziałek – Piątek, od 7:00 do 15:00

Więcej

Misja jednostki

Podnoszenie standardów jakości cieszyńskich dróg wraz z ich infrastrukturą, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy zarówno bezpieczeństwa jak i jakości ruchu drogowego, mając na uwadze dobro wszystkich użytkowników dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

OBEJMUJE SPRAWY

Widziałeś coś niepokojącego? Zgłoś problem!

Więcej

KONTAKT

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

MZD Cieszyn


ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
tel: +(48) 33 858 28 90
e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

Poniedziałek - Piątek
od 700 do 1500

Wyślij wiadomość

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce bezpieczeństwa.