Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0211.70.2020 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie w zamian za święto przypadające 25 grudnia 2021 r. (sobota)