Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, informuje o możliwości zakupu drewna opałowego – twardego i miękkiego.

Ilość drewna do sprzedaży przedstawia się następująco:

a) 25 m3 – drewno liściaste twarde, gatunki: Jesion, Dąb, Klon – cena 226,30 zł brutto za 1m3

b) 15 m3 – drewno liściaste miękkie i iglaste, gatunki: Topola, Wierzba, Świerk, Modrzew i inne. – cena 147,60 zł brutto za 1m3.

Drewno jest pocięte na klocki i plastry, przemieszane gatunkami.

Sprzedaż możliwa wyłącznie całości drewna, bez możliwości podziału na części.

Transport i załadunek we własnym zakresie.

Cena za całość wynosi: 7.872 zł brutto

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 479 52 52