Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usytuowanie tymczasowych stoisk handlowych na sprzedaż zniczy wieńców i kwiatów w dniach od 29 października 2022r. do 2 listopada na 2022r. wyznaczonych terenach:

  1. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44/2 obręb 21 o powierzchni 4,00 m2, położenie –  Cmentarz Komunalny przy ul. Katowickiej.
  2. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150 obręb 40 o powierzchni 4,50 m2, położenie –  Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej.
  3. Część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 19 obręb 18 o powierzchni 4,00 m2, położenie –  Cmentarz przy ul. Kościuszki.     

Stawka wyjściowa do przetargu wynosi 110,00 zł za stoisko/dobę +23 % podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 11.10.2022r. (wtorek) o godzinie 10:00.

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje o braku możliwości wynajmu straganu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Zarządzenia i Nadzoru Drogowego tel. 33 479 52 53