Awarie parkomatów: 33 479 52 64 lub 888 688 298

Awarie oświetlenia: 33 858 28 90

Uszkodzenia dróg: 33 479 52 61

Zieleń i oczyszczanie: 33 479 52 52