Informujemy, że ze względu na niskie temperatury oraz opady atmosferyczne rozpoczęły się dyżury Akcji Zimowej prowadzonej przez MZD na terenie miasta Cieszyna.

Podajemy przydatne telefony Akcji Zimowej:
Zespół Akcji Zimowej MZD – nr dyspozytora 882 566 925.

Koordynator Akcji Zimowej – odpowiedzialny za prawidłową koordynację działań akcji zimowej – tel. 693 955 317.

Kierownik Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn – tel. służb.: 882 566 925

Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Dróg Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie – tel. służb. 33 479 52 63. Odpowiedzialny za: utrzymanie przejezdności dróg gminnych i powiatowych.

Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7, 43-400 Cieszyn – tel. służb. 986, 33 857 94 01, 33 857 94 00. Odpowiedzialny za: egzekwowanie od administratorów i właścicieli budynków właściwego utrzymania przyległych do posesji chodników oraz bieżącego usuwania z dachów sopli lodowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA w Skoczowie prowadzi Akcję Zimową na ul. Granicznej (droga ekspresowa S52) wraz z węzłem „Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice prowadzi Akcję Zimową na ul. Katowickiej od węzła Pastwiska do granicy miasta (utrzymanie jezdni i chodnika).

Zakłady pracy prowadzą Akcję Zimową na drogach dojazdowych i na terenie przez nie administrowanym.

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON” prowadzą Akcję Zimową na drogach osiedlowych.