Informujemy, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa na remont i przebudowę Rynku. Zadanie jest częścią większego projektu “Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”.


Prace rozpoczną się 20 czerwca i obejmą także poprawę istniejącej infrastruktury – zwiększenie m.in. zasilania pod odbywające się w tym miejscu wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe. Konieczne jest także zapewnienie odpowiednich warunków pod urządzenie do wyświetlanego na elewacji Ratusza mapping, który opowiadać będzie o historii cieszyńskiego tramwaju. Nie zabraknie także elementu łączącego wszystkie części projektu “Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju” – szyny tramwajowej biegnącej trasą, którą na początku XX w. kursował tramwaj po obu stronach Olzy.


Harmonogram uwzględnia podział zadania (badania archeologiczne oraz roboty budowlane) na dwa główne etapy:

  • wewnętrzna płyta Rynku wraz z 1,5 m pasem jezdni, wykonanie przyłączeń́ oraz wbudowaniem szyny
  • pozostała cześć́ zadania – jezdnia wraz z chodnikami

Wartość zadania to 11 381 000 zł. brutto